Kinderonderwijs

Onderwijs vormt het fundament voor het begrijpen van en het handelen naar de richtlijnen van de islam. Het werken aan gedegen onderwijs is een verantwoordelijkheid van ons allen, zowel het bestuur van de Moskee, de onderwijscommissie, de ouders als de vrijwilligers.

Met gedegen onderwijs kunnen wij onze kinderen voorzien van de juiste islamitische kennis en de islamitische identiteit van onze (toekomstige) generaties in stand houden.

 

Stichting Moskee Nour verzorgt daarom wekelijks Arabisch en Koran onderwijs voor kinderen vanaf 6 jaar en ouder.

 

De lessen worden gegeven op zaterdag en zondag. De lestijden (aantal uren) variëren per niveau. Dit zal kenbaar worden gemaakt bij het plaatsen van uw kind(eren). Aan de lessen zijn ook kosten verbonden. Deze kosten worden aan het begin van het schooljaar bepaald door de onderwijscommissie.

 

Inschrijven

Voor het samenstellen van de lesroosters is het van belang dat u uw kind(eren) tijdig inschrijft. U kunt dit doen door een inschrijfformulier in te vullen. Het formulier is beschikbaar bij het bestuur of u kunt deze onderaan de pagina downloaden. Dit formulier dient u in te leveren bij de onderwijscommissie of u kunt deze mailen naar onderwijs@nourmoskee.nl. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

 

Meer informatie?

Het onderwijs wordt geregeld door het onderwijscommissie. Bij eventuele vragen of klachten dient u zich tot het onderwijscommissie te wenden.

 

Voor meer informatie over het onderwijs en de bijdrage kunt u contact opnemen met de onderwijscommissie via onderwijs@nourmoskee.nl..

Inschrijfformulier