Herropening moskee

De afgelopen maanden heeft het Coronavirus ons in zijn greep gehouden. Overal op de wereld zijn de moskeeën dicht gebleven. Het bestuur van de moskee Nour heeft in lijn van het advies van het RIVM haar deuren ook gesloten gehouden. 

 

Wij, als bestuur hebben de ontwikkelingen omtrent de versoepelingen nauwlettend in de gaten gehouden en hebben constant de afweging gemaakt of het verstandig was om de deuren weer te openen voor bezoekers. GOED NIEUWS! Met de wil van Allah swt zullen wij de moskee per 1 juli 2020 vanaf het 

DHUR-gebed weer openstellen voor bezoekers. 

 

Om de heropening van de moskee en de gezondheid van onze bezoekers te kunnen waarborgen hebben wij als bestuur de volgende regels opgesteld die in acht moeten worden genomen.

Regels heropening moskee

 

* Voorlopig enkel open voor mannen

* Verricht de wudhu thuis, de wasruimtes blijven gesloten!

* De moskee zal 15 minuten voor elk gebed opengaan en sluit de deuren weer 15 minuten na het gebed. Op vrijdag(djumuha) is dit 30 minuten.

* Houd altijd 1,5m afstand van elkaar.

* Ziek, blijf dan thuis!(loopneus, verkouden, keelpijn, hoesten, niezen)

* Draag een mondkapje(verplicht)

* Neem je eigen gebedskleedje mee(verplicht)

* Handen desinfecteren bij binnenkomst(verplicht)

* Neem een tasje mee voor je schoenen en neem dit tasje mee de moskee in. 

* Verlaat de moskee na het gebed en doe dit niet tegelijk.

* Blijf niet hangen in de omgeving van de moskee.

* Maximaal 100 bezoekers, ook op vrijdag. Vol=Vol.

* Elk gebed zullen minimaal 2 gastheren aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.

* Het opvolgen van de aanwijzingen van de gastheer is verplicht, deze personen zijn herkenbaar aan de blauwe hesjes!

 

Wij, als bestuur hopen dat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en zijn medewerking verleend met het in acht nemen van bovenstaande regels. Mochten de regels niet worden nageleefd dan zijn wij genoodzaakt om de deuren weer te sluiten. De heropening van de moskee zullen wij regelmatig evalueren, omdat de gezondheid van de bezoekers altijd centraal staat! 

 

Wij hopen een ieder weer in goede gezondheid te mogen verwelkomen in onze moskee!

 

Wa salaam alaikum,

Bestuur Moskee Nour

Maatregelen.png
Maatregelen arabisch.png